Projekt: Nowy żłobek Hipcio w Szczecinie

 • Wnioskodawca: HIPCIO prywatna opieka nas dziećmi Magdalena Gmiterek
 • Partner Projektu: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
 • Projekt: Nowy żłobek Hipcio w Szczecinie Nr RPZP.06.06.00-32-K002/18

Celem projektu „Nowy żłobek Hipcio w Szczecinie” RPZP.06.06.00-32-K002/18 jest zwiększenie o 32 liczby miejsc opieki do dzieci do lat 3 w Szczecinie dla dzieci 32 kobiet z Miasta Szczecin w okresie od 15.04.2019 do 30.06.2019r, dzięki czemu 32 kobiety z województwa zachodniopomorskiego zdobędą możliwość powrotu do pracy lub jej znalezienia

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 973 085,00 zł.

W ramach projektu zapewniono następujące formy wsparcia:

 • Utworzenie nowych miejsc opieki do lat 3 w nowym żłobku Hipcio w Szczecinie w okresie 15.04.2019-31.08.2019
  • Lokalizacja: Szczecin,
  • Liczba miejsc w żłobku: 32 (2 grupy po 16 dzieci)
  • Częściowe prace adaptacyjno -modernizacyjne
  • Częściowe wyposażenie żłobka
 • Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie 01.09.2019-30.06.2021
  • Opieka dzieci w godzinach 7.00-16.30
 • Bieżące funkcjonowanie - zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy w okresie 01.09.2019-30.06.2021
  • Gimnastyka korekcyjna

Hipcio - Marynarzy

Przedszkole i żłobek

 • Adres: ul. Kopańskiego 2-4, 71-050 Szczecin
 • Email: biuro-hipcio@wp.pl
 • Telefon: 604 080 819